Seimas pritarė dėl ne Lietuvoje atliktų automobilių techninių apžiūrų pripažinimo.

  2015-05-07   Autozona.lt

Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 29 straipsnio pataisas (projektas Nr. XIIP-2244(3) dėl ne Lietuvoje atliktų automobilių techninių apžiūrų pripažinimo.

Įstatyme įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir priekabų valdytojai privalo šias transporto priemones pateikti privalomajai techninei apžiūrai susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Europos ekonominės erdvės šalyse atlikta Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir priekabų privalomoji techninė apžiūra pripažįstama galiojanti susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Nustatyta, kad privalomąsias technines apžiūras ir technines ekspertizes atlieka įmonės, kurioms suteikta teisė verstis šia veikla. Privalomąsias technines apžiūras atliekančios įmonės turi būti akredituotos kaip A tipo kontrolės įstaigos pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020).

Pataisos priimtos vienbalsiai už balsavus 85 Seimo nariams. Jos įsigalios įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

Kitos naujienos