Naudojimosi taisyklės

Bendra dalis

Autozona.lt yra interaktyvus informacijos talpinimo, saugojimo ir paieškos projektas, kurioje informacija gali patalpinti ir peržiūrėti bet kuris interneto vartotojas, laikydamasis Autozona.lt naudojimo taisyklių. Autozona.lt veiklos vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti informaciją projekte. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Autozona.lt veiklos taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis. Asmenys nesutinkantys bent su viena taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Autozona.lt projekto teikiamomis paslaugomis.

Naudojimo sąlygos

Autozona.lt duomenų bazėje galima patalpinti tik vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą objektą vienu metu. Registruoti naudotojai skelbimus gali atnaujinti (pakartotinai patalpinti). Vartotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią, neetišką, ar Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją. Skelbimai turi būti talpinami tik skelbimo turinį atitinkančiose teminėse srityse. Draudžiama skelbimo tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis ir talpinti jame beprasmes, pasikartojančių simbolių sekas, ar nuorodas į kitas svetaines. Skelbimas gali būti iliustruotas nuotraukomis, kuriose privalo būti pavaizduotas siūlomas pardavimui objektas arba paslauga. Draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.; logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu. Skelbimą patalpinęs vartotojas tiesiog privalo turėti tokį parduodamą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens.
Patalpindamas skelbimą, jo davėjas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Patalpindamas skelbimą, jo davėjas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Autozona.lt veiklos taisyklių sąlygoms. Patalpindamas skelbimą jo davėjas privalo laikytis Autozona.lt skelbimo patalpinimo instrukcijų. Autozona.lt turi teisę atmesti skelbimus arba juos ištrinti iš Autozona.lt duomenų bazės jei jie buvo patalpinti nesilaikant taisyklių. Autozona.lt turi teisę uždrausti konkretiems dalyviams dalyvauti Autozona.lt veikloje dėl šios Autozona.lt veiklos taisyklių ar įstatymų pažeidimo. Aš sutinku, kad Autozona.lt apdorotų (rinktų, saugotų, tvarkytų, laikytų, atliktų užklausas, išrinktų, sujungtų, naudotų, uždarytų ar ištrintų) mano skelbimus, kuriuos aš įrašiau į Autozona.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę pageidaujamos prekės paieškai. Autozona.lt nera atsakingas už galimą žalą, patirtą ieškant Skelbimo(-ų) skelbti.lt sistemoje.

Veiksmai pažeidus taisykles

Autozona.lt administratorius turi teisę ištrinti informaciją iš duomenų bazės, jei jie neatitinka taisyklėse numatytų reikalavimų. Taip pat turi teisę be ispėjimo uždrausti dalyviui, pažeidusiam taisykles, naudotis Autozona.lt teikiamomis paslaugomis, pašalinti visą jo patalpintą informaciją. Jeigu patalpinta ir/ar pašalinta informacija pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, Autozona.lt administratorius turi teisę visą sukauptą informaciją apie vartotoją ir jo veiksmus perduoti įstatymų laikymąsi prižiūrinčioms institucijoms.

Atsakomybės apribojimas

Autozona.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl projekto vartotojų patalpintoje informacijoje rastos informacijos naudojimo. Autozona.lt neatsako už naudotojų patalpintoje informacijoje publikuojamą informaciją bei jos tematiką. Administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles bet kuriuo metu. Autozona.lt neatsako dėl galimo veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Autozona.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti Autozona.lt veiklos.

Duomenų vartojimas

Vartotojas pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis Autozona.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi elektroniniu būdu Autozona.lt duomenų bazėse neribotą laiką. Vartotojas pateikia savo duomenis Autozona.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti informacijos paieškos ir kontaktų tikslais.